Deze pagina gaat over u. Waarschijnlijk heeft u iets met mantelzorg te maken en wilt u daar meer over weten. Wat is mantelzorg en wanneer ben ik dan een mantelzorger?

Zorgen voor je naaste is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg en mensen doen dit uit liefde en/of zorg voor elkaar. Maar wat verstaan we onder mantelzorg en wat niet?

Dit is mantelzorg

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Dat kan een partner zijn of een ouder, kinderen, familie, vrienden, buren en andere bekenden. Anders dan vrijwilligers kiezen mantelzorgers er in het algemeen niet bewust voor om te gaan zorgen. Het overkomt hen. Omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners is mantelzorg. Voor een helder beeld van wat mantelzorg is, kijk naar het filmpje van MantelzorgNL: Wat is mantelzorg? – YouTube. U bent dus een mantelzorger als u zorgt voor een naaste.

Specifieke groeperingen

Er zijn specifieke groeperingen mantelzorgers, die naast onze reguliere mantelzorgers onze speciale aandacht en steun verdienen:

Partner of ouder(s) van zorgvrager
Mantelzorgers die een partner of een kind met een hulpvraag verzorgen kunnen een hogere belasting ervaren, meer geestelijke en fysieke gezondheidsproblemen en meer problemen met het in balans blijven (combineren van de mantelzorg en het eigen leven). In Soesterberg zit de praktijk Levend Verlies, die ouders kunnen ondersteunen. Als ook Hapto&Meer voor rust en verbinding voor ouders en kinderen.

Jonge mantelzorgers
Ongeveer een kwart van de jongeren groeit op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid, verslaving en/of andere ondersteuningsbehoefte. Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, maar ook een grootouder of goede buur. Zij helpen bijvoorbeeld mee in de fysieke zorg, hebben extra huishoudtaken en/of helpen met het regelen van de zorg. Maar daarnaast maken ze zich vaak ook meer zorgen dan hun leeftijdsgenoten, en missen ze de nodige zorg en aandacht voor zichzelf. Voor meer informatie over jonge mantelzorgers zie Jonge mantelzorgers (soest.nl) en De Alliantie | Stichting JMZ Pro

Werkende mantelzorgers
U heeft een baan. Een gezin. Een sociaal leven. En u zorgt voor een ouder, kind, uw partner of een andere naaste. Die combinatie kan wringen. Daarom zijn er verschillende wettelijke regelingen voor zorgverlof. 45% van de werkende mantelzorgers ervaart een hoge drempel om de combinatie werk en mantelzorg bespreekbaar te maken. Voor meer informatie: Mantelzorg en werk (soest.nl)

Lees ook de valkuilen en tips voor werkende mantelzorgers. Werkende mantelzorgers. Valkuilen en tips – MantelzorgNL.

Professionals bij wie u terecht kunt voor vragen

De mantelzorg kan zich zo ontwikkelen dat u hulp nodig heeft. Dat kan op meerdere gebieden. Zoals informatie over de ziekte zelf of wat er mogelijk is aan steun en advies. Of hoe kan ik zorg aanvragen? Welke wettelijke regelingen zijn er? Hoe blijf ik in balans? Hoe combineer ik mijn werk met de zorg? Etc.

In Nederland zijn we ons meer en meer bewust van de belangrijke rol die mantelzorgers hebben. Onze zorg- en hulpverleners zijn er niet alleen voor de zorgvragers maar ook voor de mantelzorgers. Dan is het belangrijk dat u ook uw vraag of behoefte deelt en om hulp vraagt. Bijvoorbeeld aan de huisarts of de praktijkondersteuner, de wijkverpleegkundige, de casemanager etc. Er zijn veel professionals in welzijn en in specifieke beroepen die er voor u kunnen zijn en u kunnen ondersteunen. Deze link geeft u een overzicht van professionals die u tegenkomt of kunt opzoeken en vragen om u te helpen/ondersteunen.

Ondersteuning voor mantelzorgers uit Soest en Soesterberg

  • Steunpunt Mantelzorg van de gemeente Soest. Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u terecht voor praktische hulp of een luisterend oor. De mensen van het steunpunt bespreken samen met u wat in uw situatie nodig is om een goede balans te behouden. – Steunpunt Mantelzorg | Gemeente Soest
  • Mantelzorgcompliment. De gemeente Soest bedankt elk jaar haar mantelzorgers voor de goede zorg en hulp die ze geven aan hun familie, vrienden of buren. – Mantelzorgcompliment (soest.nl)
  • Steun en advies voor mantelzorgers. In de gemeente Soest staan veel partijen klaar om u als mantelzorger te helpen. Als luisterend oor of met het regelen van allerlei praktische dingen. In dit overzicht leest u bij wie u terechtkunt. – Steun en advies (soest.nl)
  • Taken uit handen geven. Mantelzorg is vaak voor langere tijd. Vergeet daarom niet ook goed voor uzelf te zorgen. Het kan fijn zijn de zorg tijdelijk te laten overnemen. Of om zelf wat hulp in het huishouden te krijgen. Zo kunt u even de batterij opladen. – Taken laten overnemen (soest.nl)
  • Cursussen en trainingen voor mantelzorgers. U weet vast al dat mantelzorgen veel van u vraagt. Gelukkig zijn er cursussen en trainingen waarbij het niet om uw naaste, maar juist om uzelf gaat. U leert bewust te worden van hoe het met u gaat en wat u nodig hebt om de zorg vol te houden. Zo zorgt u goed voor uzelf. – Trainingen (soest.nl)
  • Ontmoet andere mantelzorgers. Als mantelzorger komt er soms veel op u af. Hoe fijn is het dan om even stoom af te blazen. Uw verhaal ergens kwijt te kunnen. Ervaringen uit te wisselen. En tips te krijgen van andere mantelzorgers. Waar u terechtkunt? Er zijn veel mogelijkheden! O.a. het Mantelzorg Café Soest – Ontmoet andere mantelzorgers (soest.nl)
  • Hulp voor uw naaste. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw naaste extra hulp te bieden. – Hulp voor uw naaste (soest.nl)
  • Mantelzorgwoning. Een mantelzorgwoning is een woning op het terrein van het huis van iemand die zorg nodig heeft. – Mantelzorgwoning (soest.nl)
  • Verzekering en geldzaken. Er zijn lokaal en vanuit de overheid diverse wetten, regels en voorzieningen voor mantelzorgers. Bijvoorbeeld een collectieve verzekering van de gemeente of regelingen van de Belastingdienst. – Verzekering en geldzaken (soest.nl)
  • Nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg van de gemeente Soest voor de nieuwsbrief, speciaal over mantelzorg. – Steunpunt Mantelzorg | Gemeente Soest