Vanaf 2016 vinden deze cursussen plaats in voor- en najaar. Ook in 2024 zal deze cursus weer starten. Opnieuw in het voorjaar en het najaar. Speciaal voor mantelzorgers. Om met andere mantelzorgers te werken aan bewustwording en ontwikkeling van de eigen mentale kracht.

In vijf bijeenkomsten van 2,5 uur gaat u met andere mantelzorgers door een persoonlijk bewustzijnsproces, hoe het werkt bij u persoonlijk en wat u nodig hebt om naast de zorg voor uw naaste ook goed voor uzelf te zorgen. Na 6 weken volgt er nog een terugkombijeenkomst om met elkaar te evalueren en te delen.

Verwachte startdatum voorjaar 2024: 8 april 2024 op de maandagmorgen. Van 10.00 tot 12.30 uur. Wilt u zich opgeven? Stuur een email naar Amanda, amanda.minkema@hetnet.nl of bel 06-53790598.