Datum: 2 oktober 2024
Tijd:13:00
Plaats:Artishock, Steenhoffstraat 46A, Soest

Op woensdagmiddag 2 oktober 2024 gaan we met elkaar in gesprek over de bijna onmogelijke taak ‘alle ballen in de lucht houden’.

Een veelheid aan taken en aandachtsgebieden in combinatie met de zorg voor een naaste of zelfs meerdere naasten maken dat mantelzorgers bijna moeten kunnen jongleren om alle ballen in de lucht te kunnen (blijven) houden.

Werk, gezin en de zorg voor bijvoorbeeld ouders of een gehandicapt kind kunnen een dermate groot beroep doen op de mantelzorger dat overbelasting op de loer kan liggen. 24/7 zorgen voor je partner met dementie of een chronische ziekte met alles wat er steeds voor geregeld moet worden, kan zwaar zijn.

Vooral als de situatie langere tijd duurt, is het verstandig om van de beschikbare ondersteuning voor mantelzorgers gebruik te maken. Al is er eerst bewustwording nodig dat je mantelzorger bent. En dat je ook bereid bent om de noodzakelijke hulp in te schakelen?

Tijdens de themamiddag praten we met ervaringsdeskundigen en professionals die helpen de weg vrij te maken voor ondersteuning en hulp. We horen verhalen waarin we ons als mantelzorgers herkennen, waar de knelpunten zitten en welke mogelijkheden er zijn om de druk te verlagen.

Mantelzorgers uit Soest en Soesterberg zijn van harte uitgenodigd deel te nemen. Het is fijn om te weten dat u naar deze themamiddag komt.

Aanmelden voor deze middag kan via deze website door het contactformulier in te vullen of op e-mailadres info@mantelzorgcafesoest.nl of bellen/appen naar 06-53 79 05 98.