Ook in 2023 zal deze cursus weer starten in het voorjaar en het najaar. Speciaal voor mantelzorgers. Om met andere mantelzorgers te werken aan bewustwording en ontwikkeling van de eigen mentale kracht. Data zijn nog niet bekend. Wilt u zich toch alvast opgeven? Stuur een email naar Amanda amanda.minkema@hetnet.nl of bel 06-53790598. Zie ook het programma.